Nieuws

Dag van het Zoniënwoud

Kom op 21 oktober 2018 het Zoniënwoud (her)ontdekken.

Alleen of met het hele gezin, jong of minder jong, valide of mindervalide, een echte boswandelaar of een nieuwkomer: kom en ruik het bos, wandel er doorheen, ontdek de mooiste plekken en de bijzonderste bomen … een hele dag lang.

> Klik hier voor meer informatie

Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren

Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts, Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault en administrateur-generaal Marleen Evenepoel van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben het gloednieuwe Ecoduct Groenendaal met een symbolische knoop afgesloten voor de mens. Het ecoduct is vanaf nu exclusief voorbehouden  aan dieren, die zo de Ring rond Brussel veilig kunnen oversteken. Sporen op de brug en foto’s met wildcamera’s bewijzen dat dieren de weg naar het Ecoduct al gevonden hebben.

> Klik hier voor meer informatie

Reemonitoring in het Zoniënwoud

© Luc Teper

Het ree (Capreolus capreolus) is een van de grootste zoogdieren in het Zoniënwoud. De soort is in elk deel van het woud aanwezig, maar met wisselende dichtheden.

Om een zicht te krijgen op de evolutie van de reepopulatie in het volledige Zoniënwoud, dus over de drie gewesten heen, voeren het Agentschap voor Natuur- en Bos (ANB), Leefmilieu Brussel (BIM), de Service Public de Wallonie (SPW) en het INBO sinds 2008 jaarlijks systematische tellingen uit in het Zoniënmassief. De vzw Wildlife & Man stond in voor de voorbereidende studies en blijft betrokken bij de jaarlijkse terugkoppelingsmomenten.

> Klik hier voor meer informatie

Reportage Zoniënwoud

PlattelandsTV maakte een prachtige reportage over het Zoniënwoud. Met zijn 4400 hectare groot is het Zoniënwoud een imposant stukje groen in het midden van België. De indrukwekkende, kaarsrechte beuken die tot hoog in de hemel reiken, geven het Zoniënwoud niet voor niets de bijnaam ‘beukenkathedraal’.

> Bekijk hier de reportage

Enquête Recreatiewaarde Zoniënwoud

In samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos, onderzoekt Gwendolyn Van de Velde in het kader van haar Masterproef de recreatiewaarde van het Zoniënwoud en de meningen over de investeringen rond het Life+ OZON project. Om deze enquête in te vullen, is het noodzakelijk dat u het Zoniënwoud reeds bezocht heeft. De antwoorden zijn volledig anoniem en de resultaten worden enkel gebruikt voor dit onderzoek. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Je kan de enquête hier vinden: https://odisee.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKXdymAAC1FqGQR

> Klik hier voor meer informatie

Eerste Dag van het Zoniënwoud een succes!

Met de eerste Dag van het Zoniënwoud willden de bevoegde ministers Céline Fremault (cdH), Joke Schauvliege (CD&V) en René Collin (cdH) de mensen bewust maken van de mooie natuur dicht bij huis. Deze editie werd een enorm succes met zelfs meer dan de verwachte vijfduizend deelnemers.

> Klik hier voor meer informatie

Dag van het Zoniënwoud

Kom op 15 oktober 2017 het Zoniënwoud (her)ontdekken.

Alleen of met het hele gezin, jong of minder jong, valide of mindervalide, een echte boswandelaar of een nieuwkomer: kom en ruik het bos, wandel er doorheen, ontdek de mooiste plekken en de bijzonderste bomen … een hele dag lang. En maak ook kennis met zij die voor het bos zorgen, het beschermen en het voorbereiden op de toekomst

> Klik hier voor meer informatie

Boommarter opnieuw in het Zoniënwoud!

Voor het eerste sinds april 1999 is er in het Brussels Gewest een boommarter gespot. Helaas gaat het om een verkeersslachtoffer dat op 5 september dood werd gevonden door boswachter Willy Van De Velde in de Lorrainedreef in Ukkel.

> Klik hier voor meer informatie

Het woud als erfgoed, erfgoed in het woud

Op zondag 10 september 2017 openen verschillende monumenten in Groenendaal hun deuren voor het grote publiek ter gelegenheid van Open Monumentendag. Groenendaal, een gehucht van de gemeente Hoeilaart, is gezegend met een gevarieerd aanbod van erfgoed op een relatief kleine zone in het Zoniënwoud.

> Klik hier voor meer informatie

Uiterst zeldzame dagvlinder duikt op in het Zoniënwoud

© Paul Nuyts

Eind juli ontdekte natuurliefhebber Chris Verbruggen een Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) aan de rand van het Zoniënwoud. Vrijwilligers van de Natuurstudiegroep Dijleland stelden vervolgens vast dat het om een kleine populatie van meerdere individuen ging. Het Klaverblauwtje is een zeer zeldzame dagvlinder waarvan het verspreidingsgebied in Vlaanderen zich beperkt tot zuidoost Limburg.

> Klik hier voor meer informatie

Zoniënwoud erkend als Unesco-werelderfgoed

De best beschermde delen van het Zoniënwoud worden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst, als onderdeel van een serie van 78 uitzonderlijke beukenwouden in 12 Europese landen. Het is de allereerste erkenning van natuurlijk werelderfgoed in België, tot stand gekomen binnen de ‘structuurvisie’ over de gewestgrenzen heen.

> Klik hier voor meer informatie

Neem deel aan de Clean Up Days in het Zoniënwoud !

In het kader van het jaar “Natuur in de stad” in het Brussels gewest en de Europese campagne “Let’s Clean Up Europe” organiseert Leefmilieu Brussel een Clean Up actie in het Zoniënwoud op zaterdag 13 mei van 10u tot 12u.

 

> Klik hier voor meer informatie

Das gesignaleerd in Zoniënwoud

© Leefmilieu Brussel

De das is terug in het Zoniënwoud!

Het is een bijzondere waarneming, want er is geen das meer gezien in het Zoniënwoud sinds 1993. Het beeld is vastgelegd door een observatiecamera voor wilde dieren die zich in het Brusselse deel van het woud bevindt.

Lees meer: http://www.leefmilieu.brussels/news/de-das-terug-het-zonienwoud

 

Bosmuseum zkt vrijwilligers!

Het Bosmuseum roept de hulp in van alle fans van het woud. Zij zijn dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de receptie willen bemannen.

Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in Hoeilaart is ondergebracht in een authentieke vierkantshoeve, een overblijfsel van de 14e eeuwse priorij van Groenendaal. Het is dé perfecte uitvalsbasis voor het Zoniënwoud. Wandelaars, fietsers en schoolkinderen komen er alles te weten over het woud, haar bewoners en haar rijke geschiedenis.

> Klik hier voor meer informatie

Studenten bevragen jouw mening over natuur en beheer van het Zoniënwoud

Studenten van het vak ‘Advanced Environmental Economics & Management’ aan de KU Leuven zijn geïnteresseerd in de meningen over natuurbescherming en bosbeheer in België, en het Zoniënwoud in het bijzonder. Samen met prof. dr. Sandra Rousseau (CEDON – Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen – KU Leuven) onderzoeken ze specifiek de afwegingen die individuen maken wanneer het gaat over natuur- en bosbeheer en welke aspecten een belangrijke rol spelen bij bosbezoeken.

Deze informatie helpt om mogelijke beleidsopties te evalueren. De studie worden enkel gebruikt voor onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen en is niet verbonden aan het beleid van Vlaamse, Waalse of Brusselse administraties.

We nodigen u uit om mee te werken aan deze studie door deze enquête zo nauwkeurig mogelijk in te vullen voor 1 mei 2017. Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De enquête is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels en is terug te vinden via:

https://odisee.qualtrics.com/jfe/form/SV_5msLSU3UFrut8ax

Dank voor uw medewerking!

Mag je het Zoniënwoud in met een elektrische fiets

Wil je graag met je elektrische fiets, Vespa of segway door het Zoniënwoud rijden? Check dan eerst de regels die gelden in de verschillende delen van het Zoniënwoud.

elektrische-fietsen ZoniënwoudRegels in het Vlaamse en Waalse Gewest

In het Waalse deel van het Zoniënwoud mag je met een elektrische fiets rijden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo mag je niet sneller dan 25 km per uur fietsen. Transportmiddelen die je enkel met een motor kan besturen, zoals een segway, Vespa, quad of hoverboard, zijn niet welkom. Boswachter Nicolas Bronchain van het Département de la Nature et Forêts: “Sommige van die voertuigen halen slechts 18 km per uur, maar toch zijn ze niet toegelaten omdat ze alleen elektrisch worden aangedreven.” De Waalse boswachter ziet deze speciale vervoersmiddelen niet vaak. “Van een hype is zeker geen sprake. De meeste mensen komen te voet, met de fiets of te paard. Toch heb ik al een groepje segwaytoeristen teruggestuurd en duiken er meer en meer hoverboards op.”

> Klik hier voor meer informatie

Waarom kappen we bomen in het Zoniënwoud

Waarom bomen kappen als ze nog gezond zijn? Dat is een vraag die de beheerders en boswachters van het Zoniënwoud vaak krijgen. Het antwoord is duidelijk: er wordt alleen gekapt als er goede redenen voor zijn.

Waarom kappen we bomen?Vallei van de Verdronken Kinderen

Verscholen in het Zoniënwoud ligt een uitzonderlijke plek: het natuurreservaat Vallei van de Verdronken Kinderen. Deze vochtige, bosrijke vallei is een paradijs voor zeldzame dieren en planten. De kuifeend de alpenwatersalamander en de beschermde bittervoorn voelen zich hier helemaal thuis. Door de talrijke wellen groeit er ook bittere veldkers en grote egelskop. Het team van Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat die weelderige, unieke natuur behouden blijft. Daarom haalt het bijvoorbeeld exotische planten weg en maakt het de vijvers leeg.

> Klik hier voor meer informatie

Ontmoet alle Zoniënpartners op 20 november in Terhulpen

Platformvergadering

Kom op 20 november naar de Platformvergadering in de Fondation Folon in Terhulpen en krijg de laatste nieuwtjes over het Zoniënwoud, heet van de naald.

> Klik hier voor meer informatie

Zoniënwoud krijgt nieuw bosreservaat

In Le Ticton groeit het symbool van het Zoniënwoud: de majestueuze beukenkathedraal gevormd door 40 meter hoge eeuwenoude bomen. Om de bijzondere natuur te bewaren en de biodiversiteit te stimuleren, besliste het Waals Gewest het bosreservaat op te richten.

bosreservaat

© Michelle Martinon

De natuur mag volledig haar gang gaan in Le Ticton. Na verloop van tijd zullen de oudste bomen uit zichzelf omvervallen en ruimte en voedingstoffen bieden voor nieuwe telgen. Ook heel wat andere planten en dieren zullen heel tevreden zijn met dat dode hout, dat voor hen een voedingsbodem is.

> Klik hier voor meer informatie

Werken aan de gang in het Zoniënwoud

Het Brusselse gasdistributienet staat onder druk. Om de capaciteit te verhogen, wordt een nieuw gastoevoerpunt aangesloten op het net. Zo wordt het zuiden van Brussel van genoeg gas voorzien en kan de omschakeling naar rijk gas van start gaan.

werken

Voor het project moet een nieuwe leiding van 12 km aangelegd worden. Die zal deels onder het Zoniënwoud liggen.

> Klik hier voor meer informatie

Hoog bezoek bij eerstesteenlegging Ecoduct Groenendaal

Erevoorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en EU-commissaris Karmenu Vella: allemaal wilden ze de eerstesteenlegging van het Ecoduct Groenendaal voor geen geld missen.

© LIFE+ OZON

© LIFE+ OZON

Het Zoniënwoud wordt op verschillende plekken doorkruist door snelwegen. Elke dag doen vele bosbewoners verwoede pogingen om die over te steken.“We bouwen hier een ecoduct, dat is een oversteekplaats van 60 meter lang, voor kleine en grote dieren”, zegt Patrick Huvenne van het Agentschap voor Natuur en Bos.

> Klik hier voor meer informatie

Groenendaal pakt uit met prachtige geschiedenis op Open Monumentendag

Op 11 september hebben verschillende historische locaties in Groenendaal hun deuren weer opengezet voor Open Monumentendag. Het boeiende verleden van de streek stond volop in de kijker. Met interessante rondleidingen en verfrissende natuurwandelingen viel er heel wat te beleven!

Open Monumentendag

© Stefaan Bockstael

Meer dan duizend bezoekers deden Groenendaal aan voor Open Monumentendag. Ze kwamen de Koninklijke Loge van de hippodroom van Groenendaal bewonderen, vroeger een van de langste en mooiste renbanen van het land. Veel van de gebouwen rond de piste werden vijftien jaar geleden gesloopt, maar de overgebleven constructies getuigen nog steeds van het rijke verleden van de hippodroom.

> Klik hier voor meer informatie

Terug in de tijd op Open Monumentendag

Stip zondag 11 september alvast aan in je agenda. Dan kan je in Groenendaal verschillende historische gebouwen bezoeken, zoals de Koninklijke Loge van de hippodroom.

omd_2016_campagnebeeld_a5_horizontaalSpring ook even binnen bij B&B Hippo-Droom, waar je een kijkje kan nemen in een belle-époquevilla met manege. Een wandeling langs de voormalige hippodroom en de restanten eromheen doet je de gouden jaren van de paardensport herbeleven.

Maar er valt nog heel wat meer te beleven op deze erfgoeddag in Groenendaal!

> Klik hier voor meer informatie

Koninklijke Loge heropent als unieke eventlocatie in het groen!

Koninklijke loge @ Sophie Vercammen

© Sophie Vercammen

Een receptie? Vergadering? Walking dinner? Vanaf begin september kun je daarvoor te­recht in de Koninklijke Loge op de voormalige hippodroom van Groenendaal, een unieke loca­tie pal in het Zoniënwoud.

De renbaan van Groenendaal was decennialang de trots van de Belgische paardensport, met de Koninklijke Loge als majes­tueus embleem. Vanuit dat gebouw uit 1924 had koning Albert I en zijn gevolg een uitstekend zicht op de paardenrennen.

> Klik hier voor meer info

 

Passage aan Warandepoort in Tervuren weer open

Begin dit jaar opende het gemeenschapscentrum De Warandepoort in Tervuren zijn deuren. Een week na de opening moest het middenplein echter al afgesloten worden. De passage daar was immers te steil. Nu zijn de aanpassingen aan de passage afgerond en is het plein weer open.

De Warandepoort

© Lander Loeckx

De Warandepoort is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het Zoniënwoud, het Geografisch Arboretum of het Park van Tervuren. Maar het hellende vlak dat het middenplein verbindt met het park bleek al snel na de opening te steil.

> Klik om verder te gaan

 

Waals beheerplan Zoniënwoud goedgekeurd

Op 30 mei 2016 keurde Waals minister van Natuur René Collin het Waalse beheerplan voor het Zoniënwoud goed. Dat plan zet tot 2037 de krijtlijnen uit voor een duurzaam en multifunctioneel beheer van het woud.

In 2008 besloten het Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest om nauw samen te werken rond het Zoniënwoud. De principes voor die samenwerking goten ze in de structuurvisie voor het Zoniënwoud. Daarop baseren de gewesten zich om de nieuwe beheerplannen voor het Zoniënwoud op te maken.

> Klik om verder te gaan

 

Kasteel Dry Borren krijgt grondige opknapbeurt

Het kasteel Dry Borren in Oudergem ligt er al vele jaren vervallen en verlaten bij. Maar daar komt binnenkort verandering in: de vergunning voor de renovatie is verleend. 

Kasteel Dry BorrenDry Borren zag het levenslicht in 1329. Dat maakt het tot het oudste monument in het Zoniënwoud. Het centrale gebouw, opgetrokken in 1410, is nog volledig intact. In de middeleeuwen deed het dienst als de ‘bosgevangenis’ van Oudergem, waar dieven, stropers en struikrovers belandden die in het Zoniënwoud werden gevat. Later was het kasteel het hoofdkwartier van de jachtopziener en bosrechter van het gebied en tot 1972 woonden er boswachters met hun gezin.

Klik om verder te gaan

 

B&B Hippo-Droom doet mee aan Met Vier in Bed

Op donderdag 23 juni strijkt het VTM-programma Met Vier in Bed neer in het Zoniënwoud. Gastheer en gastvrouw zijn Davy Verbeke en Sophie Vercammen, al twee jaar trotse eigenaars van B&B Hippo-Droom in Hoeilaart.

Davy Verbeke & Sophie Vercammen

© Medialaan

B&B Hippo-Droom herbergt acht themakamers, elk ingericht rond een typerend thema voor de regio, zoals ‘Dieren in het bos’, ‘Nero’ of ‘Druif’. Zes paardenboxen en een weide van 1 hectare maken de B&B de ideale uitvalsbasis voor wie het Zoniënwoud te paard wil verkennen, wil wandelen of fietsen.

> Klik om verder te gaan

 

Bouw ecoduct over R0 schiet uit startblokken

Het is zo ver: de bouw van het ecoduct over de Brusselse ring in Groenendaal is begonnen. Tussen april 2016 en mei 2017 kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden van de werken.

Foto Ecoduct Groenendaal

© Witteveen + Bos

De bouw van het ecoduct Groenendaal past in het Europese project LIFE+ OZON. Dat pakt de ecologische ontsnippering in het Zoniënwoud aan. Het ecoduct moet dieren helpen om op een veilige manier de ring over te steken, zodat hun habitat in een klap een stuk groter wordt.

> Klik om verder te gaan

 

Hippodroom van Bosvoorde: publieke consultatie van start

Van 2 tot 16 mei 2016 kan iedereen de plannen voor de hippodroom van Bosvoorde raadplegen. Je kunt het ontwerp inkijken in het gemeentehuis van Ukkel of online.

Hippodrome Boitsfort Bosvoorde DrohmeBosvoorde was 120 jaar lang het decor van paardenkoersen. Twintig jaar geleden werd de laatste race er gereden. De gebouwen zijn sindsdien in verval geraakt. Jarenlang zocht de regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest vruchteloos naar investeerders voor de renovatie. Uiteindelijk besliste ze zelf de geklasseerde gebouwen te renoveren. Voor de invulling van de hippodroom koos de Brusselse regering in 2012 voor het Drohme-project.

> Klik om verder te gaan

 

Zoniënwoud officieel kandidaat werelderfgoed

Op 27 januari 2016 hebben de drie gewesten zich in Parijs officieel kandidaat gesteld om delen van het Zoniënwoud als werelderfgoed te laten erkennen. De Belgische vertegenwoordiger bij Unesco, Philippe Potjes, plaatste in Parijs zijn handtekening onder het kandidaatsdossier.

Zonienwoud - Foret de Soignes

© Ken Clijmans

Sinds eind januari 2015 prijken delen van het Zoniënwoud op de shortlist van 33 ongerepte beukenwouden. De Unesco wil het Europees netwerk van authentieke beukenbossen vervolledigen, nadat eerder wouden in de Karpaten en Duitsland erkend werden. Naast het Zoniënwoud in België komen bossen in Albanië, Slovenië, Roemenië, Italië, Polen, Oostenrijk, Kroatië, Bulgarije, Slowakije en Oekraïne en Spanje in aanmerking voor die erkenning.

> Klik om verder te gaan

 

Zoniënwoud wordt nog wilder

Het Zoniënwoud behoort sinds kort tot het European Rewilding Network dat ijvert voor meer wilde natuur en wilde dieren in Europa.

Rewilding Europe Zoniënwoud Forêt de Soignes

© Dirk Raes

Het European Rewilding Network bestaat sinds 2013 en telt inmiddels 42 gebieden in 18 Europese landen. In die natuurgebieden mag de natuur haar gang gaan en is het beheer minimaal. Dieren die er van oorsprong voorkomen krijgen alle kansen om er zich opnieuw te vestigen of hun aanwezigheid te versterken. Die ‘verwildering’ creëert bovendien heel wat mogelijkheden voor natuurbeleving en -toerisme.

In het Zoniënwoud gaat het om populaties van ree, everzwijn en vos. De beheerders hopen binnenkort ook de das en de boommarter te mogen verwelkomen in het woud. Tegelijk zijn ook de Schotse Hooglanders, die het hele jaar door op eigen houtje overleven in het begrazingsblok bij het Bosmuseum van Groenendaal, een belangrijke stap naar een wilder en natuurlijker woud.

De toetreding van het Zoniënwoud tot het European Rewilding Network is een mooie erkenning en zet het woud internationaal opnieuw prominent op de kaart.

Lees meer over Rewilding Europe op www.rewildingeurope.com

 

Archeologen leggen restanten priorijkerk Groenendaal bloot

Onder de wandelpaden van het Zoniënwoud liggen de restanten van een grote abdij: de priorij van Groenendaal. De priorijkerk werd in de 18de eeuw gesloopt, maar dit najaar legden archeologen enkele ondergronds bewaarde muren, ruimtes en gewelven bloot.

groenendaal_priorijkerk

© ANB

Een half vervallen loods aan de rand van het Zoniënwoud. Weinig wandelaars vermoeden dat het de ruine is van een oude kloosterkerk. Het oude en vervallen gebouw is de onderkant van de vroegere kerk van de Augustijnenpriorij van Groenendaal. Die priorij werd in 1343 gesticht door de mysticus Jan van Ruusbroec. In 1783 werd de priorij opgeheven en de kerk gedeeltelijk afgebroken. In 1795 dienden de Oostenrijkers de priorij de genadeslag toe.

>> Klik om verder te gaan

 

Klimaatverandering speelt Zoniënbeuk parten

Indrukwekkende, kaarsrechte beuken die tot hoog in de hemel reiken, het Zoniënwoud heeft niet voor niets de bijnaam ‘beukenkathedraal’. Maar de opwarming van het klimaat zou dat vertrouwde beeld wel eens kunnen veranderen.

© Yves Adams

© Yves Adams

74% van het Zoniënwoud bestaat uit beuken. De beuk is een typische boom voor een koelgematigd klimaat met zachte winters en veel regen, zoals het onze. Of toch: zoals ons klimaat lang geweest is. De laatste jaren zijn er namelijk verschillende veranderingen in het klimaat. En daar is de beuk niet mee gediend.

>> Klik om verder te gaan

>> Bekijk de reportage van Canal Zoom ‘La hêtraie cathédrale de Soignes en danger’

 

Zoogdier gezien? Meld jouw waarneming!

Een vos in jouw tuin? Dat is waardevolle informatie voor de nieuwe Zoogdierenatlas van Brussel. 15 jaar na de laatste zoogdierenatlas lanceert Leefmilieu Brussel een nieuwe grote telling van zoogdieren die vrij in de Brusselse natuur leven.

C Marc Nollet 6

© Marc Nollet

Werk mee aan de nieuwe Zoogdierenatlas en laat weten welke dieren je vrij hebt zien rondlopen.

>> Klik hier voor mee info

 

 

 

Interessante reportage over het Zoniënwoud: kijk mee en geniet

Waarom zijn loslopende honden een bedreiging voor dieren in het woud? Hoe profiteren zowel reeën als slakken van een ecoduct? Waarom is het kappen van bomen soms een goede zaak voor de natuur? Dat en nog veel meer steek je op in deze mooie reportage van tvbrussel over het Zoniënwoud.

Kijk mee en geniet van de betoverende beelden van het woud en zijn vele bewoners:

 

 Vlieg mee over het woud!

 

De historische documentairereeks Publiek Geheim ging dit voorjaar op zoek naar de geschiedenis van de voormalige renbaan van Groenendaal en Bosvoorde. Voor die reportage liet Canvas een helikopter boven het Zoniënwoud vliegen. Het resultaat: unieke beelden van het woud vanuit de lucht. Kijk mee en geniet!

 

>> Klik hier voor meer nieuws


Klanten